Tips voor geluidsisolerende industriële loopdeuren

Geluidsisolerende loopdeuren helpen om geluidsoverlast naar bijvoorbeeld andere afdelingen – of naar de directe omgeving van het bedrijf – te voorkomen.

Geluidsisolerende loopdeuren worden in diverse sectoren toegepast. Veel industriële bedrijven hebben te maken met ruimtes waar veel geluid wordt geproduceerd. Geluidsisolerende loopdeuren helpen om geluidsoverlast naar bijvoorbeeld andere afdelingen – of naar de directe omgeving van het bedrijf – te voorkomen.

Welke geluidsisolerende loopdeur het beste is, hangt nauw samen met diverse zaken. Zowel de bouwconstructie, gebruiksfrequentie maar ook het type geluid (hoog of laagfrequent) en natuurlijk de gestelde eisen zijn randvoorwaarden die de keuze bepalen.

Op basis van al deze voorwaarden komt Verloo met kwalitatief hoogwaardige oplossingen die aansluiten op de specifieke behoefte. Niet onbelangrijk is de aandacht die wij besteden aan zowel de isolatiewaarde van het deurblad als die van de kierafdichting. Houd daarbij rekening met het feit dat de afdichting ten koste kan gaan van de luchtcirculatie. Het kan nodig zijn om aanvullende maatregelen, bijvoorbeeld ventilatieroosters, te nemen.