U moet kunnen vertrouwen op uw brandwerende rolluiken

Een van de maatregelen tegen brand die u kunt nemen is het plaatsen van brandwerende rolluiken.

Brand, het is de nachtmerrie voor iedere ondernemer. Want voor de meeste bedrijven is een brand fataal voor de voortzetting van de bedrijfsvoering. Niet alleen u als ondernemer stelt eisen aan brandpreventie. Ook verzekeraars doen dat. Feit is dat zij bij brand meestal niet of slechts deels de schade vergoeden. Alle reden dus om aandacht te besteden aan preventieve maatregelen.

Een van de maatregelen die u kunt nemen is het plaatsen van brandwerende rolluiken. U kunt daarmee voorkomen dat een brand snel overslaat naar andere, mogelijke cruciale, delen van uw bedrijf. Verloo is een deskundige partij die u alles kan vertellen over brandwerende deuren en rolluiken. Sterker nog. Als u meer informatie wenst over dit onderwerp komen wij bij u op het bedrijf afspreken en u ter plekke adviseren u over de diverse mogelijkheden gericht op een veiliger bedrijfsomgeving.